Ouders/verzorgers

De hulp die geboden wordt is zogenaamde eerstelijnshulp. Hierbij kunt u in eerste instantie advies krijgen, daarnaast zijn gesprekken, ondersteuning en therapie aan huis mogelijk. De hulp is voor elke ouder die moeilijkheden ervaart bij het opvoeden en de ontwikkeling van zijn of haar kind(eren). U kunt bij mij snel terecht voor behandeling van kinderen en van jongeren tot 21 jaar.

Hieronder vindt u een overzicht van mogelijke gebieden waarin u of uw kind moeilijkheden ervaart in de ontwikkeling. De gebieden vallen binnen de gedrags- dan wel leerproblematiek. Als u twijfelt of u met uw hulpvraag bij mij terecht kunt, neem ook dan vrijblijvend contact op.

– Eetproblemen
Het kind of de jongere eet te veel of juist te weinig waardoor zorgen ontstaan over het goed kunnen functioneren (van het kind).

– Externaliserende gedragsproblemen
Het kind of de jongere is te veel naar buiten gericht, waardoor zorgen ontstaan over het goed kunnen functioneren. Bijvoorbeeld bij opstandig gedrag, agressiviteit of driftbuien.

– Sociaal-emotionele problemen
Het kind of de jongere is te veel naar binnen gericht, bijvoorbeeld depressiviteit, teruggetrokken gedrag, suïcidale gedachten, angsten,  waardoor zorgen ontstaan over het goed kunnen functioneren.

– Schoolproblemen
Er zijn zorgen over het goed functioneren van het kind of de jongere op school, bijvoorbeeld op het gebied van concentratie, afleidbaarheid, dyslexie, didactisch achterlopen, didactisch voorlopen, planningsvaardigheden of hoogbegaafdheid.

– Verslavingsproblemen
Het kind of de jongere functioneert niet goed door (overmatig) middelengebruik, zoals tabak, alcohol- en/of drugs.