Manier van werken

U kunt Bureau GOAL bereiken door te bellen of te mailen. Hierna zal ik zo spoedig mogelijk een intake-gesprek met u plannen. Dit gesprek vindt in de praktijk (Beukenstraat 6, Huissen) of bij u thuis plaats.

Tijdens het intake-gesprek zal bekeken worden of eenmalig advies voldoende is, of dat verdere gesprekken, ondersteuning en/of therapie nodig zijn. Er is geen wachtlijst. In mijn werk worden uw kind en u gedurende het gehele traject door dezelfde orthopedagoog begeleid. Er wordt geprobeerd zo kort mogelijk ondersteuning dan wel therapie in te zetten, maar wel zo lang als wenselijk is voor kind en ouder(s)/verzorger(s).

Met het kind en de ouder(s)/verzorger(s) werken we naar het samen opgestelde doel. Binnen het traject staan twee benaderingen centraal, namelijk IMRO beweging-als-houvast (Interactie Methodiek Relationele Ontwikkeling) en Positieve Ontwikkeling.

IMRO beweging-als-houvast is een therapeutische benadering waarbij wordt uitgegaan van het “hoe” in plaats van het “wat”. Het is niet taakgericht, maar relatiegericht. De vraag is niet ‘wat doet iemand?’, maar ‘hoe doet iemand dat?’.  De behandeling is gebaseerd op wetenschappelijke kennis over hoe ouders met jonge baby’s communiceren – via beweging (eigen richting inzetten, wegkijken, volgen). De betekenis van woorden heeft een ondergeschikte rol. Door in te steken op de beweging in communicatie bij een jonger kind dan de kalenderleeftijd gaan we samen oefenen om balans te vinden in communicatie. De context van het gedrag is van belang, gedrag is altijd contextafhankelijk. Tenslotte werken we aan wederkerigheid, we brengen beiden in, voegen iets toe, stappen uit het contact – we zijn gelijkwaardig. We zijn niet gelijkvaardig, we kunnen van elkaar leren.
Samen noemen we dit beweging-als-houvast, vanuit beweging samen oefenen om te groeien in wat we moeilijk vinden. De balans bij communicatie opzoeken en herstellen. We werken in vijf gebieden op zoek naar een balans in snelheid (langzamer, sneller), afstand (dichterbij, verder weg), richting (meerdere, enkele), spierspanning (hoog, laag) en geluid (hard, zacht). Wat maakt wederkerigheid lastig? Daar gaan we in verder werken, vanuit beweging aansluiten bij wat iemand al wel kan, leuk vindt, goed in is. Zo oefenen we samen naar wat iemand moeilijk vindt, niet zo goed in is, in kan groeien.

Positieve Ontwikkeling is een therapeutische benadering waarbij wordt gekeken naar wat goed gaat, in plaats van de focus te leggen op wat niet goed gaat. Je gaat uit van de krachten en positieve eigenschappen van het kind of de jongere en de ouders.