Docenten/professionals

De hulp die wordt geboden is zogenaamde eerstelijnshulp. U kunt in eerste instantie advies krijgen, vervolgens is ondersteuning mogelijk op school en/of therapie bij het kind thuis. U kunt bij mij snel terecht voor behandeling van kinderen en van jongeren tot 21 jaar.

Hieronder vindt u een overzicht van mogelijke gebieden waarbij u of het kind moeilijkheden ervaart op school. De gebieden vallen binnen de gedrags- dan wel leerproblematiek. Als u twijfelt of u met uw hulpvraag bij mij terecht kunt, neem ook dan vrijblijvend contact op.

– Sociaal-emotionele problemen
Het kind of de jongere is te veel naar binnen of naar buiten gericht, waardoor zorgen ontstaan over het goed kunnen functioneren. Bijvoorbeeld depressiviteit, teruggetrokken gedrag, gedachten over de dood of angsten. Maar ook bij opstandig gedrag, agressiviteit of driftbuien.

– Schoolproblemen
Er zijn zorgen over het goed functioneren van het kind of de jongere op school, bijvoorbeeld op het gebied van concentratie, afleidbaarheid, dyslexie, didactisch achterlopen, didactisch voorlopen, planningsvaardigheden of hoogbegaafdheid. Hierbij is onder andere huiswerkbegeleiding mogelijk.