Aanbod

Aanbod

Passende hulp binnen een week

GOAL voor kind en ouder biedt verschillende
vormen van ondersteuning aan:

Bij al deze vormen van ondersteuning is het doel :

Zowel het kind als het gezin bezitten de handvatten om de lastige situaties die zij tegenkomen goed aan te pakken.

Kun je de vinger er niet op leggen waarom jullie als gezin de positieve draai niet kunnen vinden? Neem contact op met bureau GOAL door hier te klikken, te bellen of te mailen. Hierna zal ik binnen een week een adviesgesprek/intakegesprek met je plannen. Dit gesprek vindt via beeldbellen of in de praktijk (Beukenstraat 6, Huissen) plaats.

Tijdens het intakegesprek bespreken we jullie (hulp)vragen, stellen we samen de doelen op en zal bekeken worden of eenmalig advies voldoende is, of dat verdere gesprekken, ondersteuning en/of behandeling nodig zijn. Er is geen wachtlijst. In mijn praktijk worden jullie gedurende het gehele traject door dezelfde orthopedagoog begeleid.

Vervolgens stel ik het behandelplan op. Er wordt geprobeerd zo kort mogelijk ondersteuning dan wel behandeling in te zetten, maar wel zo lang als wenselijk is voor kind en ouder(s).

Start behandeling; van mijn meest volledige traject, 6-8 maanden behandeling volgens IMRO: Met het kind en de ouder(s)/verzorger(s) werken we naar de samen opgestelde doelen. Binnen het traject staan twee benaderingen centraal, namelijk IMRO beweging-als-houvast (Interactie Methodiek Relationele Ontwikkeling) en Positieve Ontwikkeling.

Het kind wordt wekelijks 1 uur in de thuissituatie gezien waarin zowel aan de kind- als omgevingsdoelen gewerkt kan worden. Na 3 maanden vindt een tussenevaluatie plaats met ouders (en kind). Daarna wordt er, afhankelijk van de vorderingen, afgebouwd in frequentie of doorgezet met wekelijkse behandeling.

  • Mogelijk inzetten: beeldbelafspraken met ouders.
  • Mogelijk inzetten: (psychodiagnostisch) intelligentie onderzoek.

Gevolgd door een periode van monitoring om te kijken wat de effecten zijn van de behandeling en de aanpassingen die in de omgeving geadviseerd zijn. Na 3 maanden vindt een tussenevaluatie plaats met ouders (en kind). Daarna wordt er, afhankelijk van de vorderingen, afgebouwd in frequentie of doorgezet met wekelijkse behandeling.

  • Mogelijk inzetten: beeldbelafspraken met ouders.
  • Mogelijk inzetten: (psychodiagnostisch) intelligentie onderzoek.

Gevolgd door een periode van monitoring om te kijken wat de effecten zijn van de behandeling en de aanpassingen die in de omgeving geadviseerd zijn. Periode van monitoring houdt in: afbouw van hulpverlening (in frequentie: bijvoorbeeld om de week; 1x per 3 weken), naar belafspraak (follow-up). Eindevaluatie met ouders en kind, bespreken doelen, handvatten en invullen tevredenheidsvragenlijst.

20220112_134946
oranje

Na inzet van deze behandeling is het resultaat voor de ouder:

Na inzet van deze behandeling is het resultaat voor het kind:

Gratis adviesgesprek

Boek een gratis adviesgesprek met mij waarin je inzicht krijgt in de handvatten voor jouw gezin, zodat je binnen een paar weken positieve verandering merkt bij je kind, jezelf en je gezin.
5/5

” Deskundig, betrokken en zeer behulpzaam. Wat kan er in een half jaar veel veranderen in ons gezin! “

- vader (kind 8 jaar)
5/5

” Er is een veilige sfeer, ik kan leuke en niet leuke dingen bespreken met Jeanine. “

- meisje (16 jaar)
5/5

” Jeanine bereikt met ogenschijnlijk kleine ingrepen veel resultaat. “

- moeder (kind 11 jaar)
Scroll to Top

Mind-mindedness

Door het E-book te downloaden ontvang je tweewekelijks mijn nieuwsbrief vol tips, weetjes en informatie; geen spam. Afmelden kan altijd met 1 klik. We verkopen jouw gegevens nooit door.